ข้อตกลงการค้าอังกฤษ-เอเชียหนุนเศรษฐกิจอังกฤษโต 0.08%

สหราชอาณาจักรได้ลงนามข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมข้อตกลงการค้ากับ 11 ชาติในเอเชียและแปซิฟิก สามปีหลังจากออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ การเข้าร่วมกลุ่มจะช่วยกระตุ้นการส่งออกของสหราชอาณาจักรโดยการลดภาษีสินค้าต่างๆ การประมาณการของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าการอยู่ในกลุ่มจะเพิ่มขนาดเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเพียง 0.08% เท่านั้น

พื้นที่การค้าครอบคลุมตลาดประมาณ 500 ล้านคน ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 และรวมถึงออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม การเป็นสมาชิกของ CPTPP คลายข้อจำกัดด้านการค้าระหว่างสมาชิก และลดอัตราภาษีซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของภาษีชายแดนสำหรับสินค้า เมื่อรวมกันแล้ว สมาชิก 11 ประเทศคิดเป็นประมาณ 13% ของรายได้ทั่วโลก และหลังจากการเจรจา 21 เดือน สหราชอาณาจักรได้กลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เข้าร่วม