เส้นใยกล้ามเนื้อประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว

เส้นใยกล้ามเนื้อประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว แต่มีนิวเคลียสจำนวนมาก แต่ละเซลล์จะมีนิวเคลียสเพียงอันเดียว แต่เซลล์ของกล้ามเนื้อโครงร่างต่างกัน: เซลล์ที่มีเส้นใยยาวเหล่านี้มีไซโตพลาสซึมที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งมีนิวเคลียสนับร้อยขอบเขตของนิวเคลียสของเส้นใยกล้ามเนื้อเดี่ยวที่ต่างกันในแง่ของกิจกรรมของยีนและสิ่งนี้ส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ

ปลดล็อกความลับบางอย่างที่มีอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์กล้ามเนื้อเหล่านี้ นักวิจัยได้ตรวจสอบการแสดงออกของยีนของนิวเคลียสของเซลล์โดยใช้เทคนิคที่ค่อนข้างแปลกใหม่ซึ่งเรียกว่าการจัดลำดับ RNA แบบนิวเคลียสแบบนิวเคลียส และในกระบวนการนี้ พวกเขาก็พบกับกิจกรรมทางพันธุกรรมที่หลากหลายอย่างไม่คาดคิดมาก่อนเส้นใยกล้ามเนื้อคล้ายกับเนื้อเยื่อทั้งหมด เนื่องจากความต่างของนิวเคลียส เซลล์กล้ามเนื้อเดียวสามารถทำหน้าที่เกือบจะเหมือนกับเนื้อเยื่อ ซึ่งประกอบด้วยเซลล์หลายประเภทที่แตกต่างกันมาก สิ่งนี้ช่วยให้เซลล์สามารถบรรลุภารกิจมากมาย เช่น การสื่อสารกับเซลล์ประสาทหรือการผลิตโปรตีนจากกล้ามเนื้อ